TECHNIK MECHATRONIK

Technik mechatronik – specjalista zajmujący się automatyzacją, programowaniem robotów, elektroniką, mechaniką, pneumatyką, hydrauliką. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdziła prognozy i w 2020 roku stawia na…

Zobacz więcej TECHNIK MECHATRONIK

Internat ZSEiI

Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. Przeznaczony dla uczniów naszej szkoły, pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Mieszkańcami…

Zobacz więcej Internat ZSEiI