Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.

Przeznaczony dla uczniów naszej szkoły, pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Mieszkańcami internatu, oprócz uczniów ZSEiI, są również uczniowie innych, znajdujących się w pobliżu szkół średnich.

Wychowankowie zakwaterowani są w 1, 2, 3 lub 4 osobowych, funkcjonalnie wyposażonych pokojach
z dostępem do Wi-Fi.

Cała społeczność Internatu podzielona jest na grupy wychowawcze. W ścisłej współpracy z Rodzicami zapewniamy wszechstronną całodobową opiekę pedagogów.

W Internacie tworzymy atmosferę koleżeństwa
i przyjaźni, cenimy kulturę bycia i umiejętności współżycia społecznego, motywujemy i wdrażamy do systematycznej i efektywnej nauki, wspieramy rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz dbamy o warunki wypoczynku.

W internacie funkcjonuje własna stołówka, zapewniająca młodzieży całodzienne wyżywienie, w tym śniadanie i kolację w formie bufetu szwedzkiego.
Odpłatność za zakwaterowanie, składa się z opłaty miesięcznej stałej oraz opłaty za wyżywienie dzienne, przemnożone przez ilość dni nauki w danym miesiącu.