Technik mechatronik – specjalista zajmujący się automatyzacją, programowaniem robotów, elektroniką, mechaniką, pneumatyką, hydrauliką.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdziła prognozy i w 2020 roku stawia na również na mechatroników. To bardzo nowoczesny, bardzo dobrze płatny zawód. Średnie wynagrodzenia w pierwszych 3 latach pracy w Polsce to 4000 zł.

Dla tego kierunku „Elektryk” w Giżycku jest najlepiej wyposażoną szkołą w regionie. Nowoczesne pracownie wyposażone w roboty przemysłowe, sterowniki PLC, układy automatyki, pneumatyki, hydrauliki pozwalają uzyskać bardzo wysokie standardy kształcenia oraz wysoką zdawalność.

Uczeń zdobywa szeroką wiedzę z zakresu ogólnego i dyscyplin kierunkowych w dziedzinach:

  • mechanika,
  • elektronika i elektrotechnika,
  • informatyka,
  • inżynieria stosowana,
  • robotyka,
  • automatyka i analiza systemów.

Ponadto zdobywa wiedzę specjalistyczną związaną z integracją systemów mechatronicznych ze strukturą pojazdów, maszyn roboczych, inteligentnych instalacji w budynkach mieszkalnych, a także medycznymi urządzeniami technicznymi oraz urządzeniami stosowanymi w odnawialnych źródłach energii.

Tak kształcimy profesjonalistów.