Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo poszukiwany na rynku pracy. Dzięki umiejętnościom nabytym w toku nauczania stwarza duże możliwości zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy, w różnych jednostkach organizacyjnych. Uzyskane kwalifikacje zawodowe umożliwiają również utworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz przygotowują do podjęcia dalszej nauki na studiach o kierunku: administracja, ekonomia, marketing, zarządzanie – zarządzanie zasobami ludzkimi, menedżerskie oraz prawo.

Celem kształcenia w Technikum Ekonomicznym jest zdobycie wiedzy, wykształcenie niezbędnych umiejętności i postaw przyszłego ekonomisty w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej.

Miejsca pracy dla technika ekonomisty:

 • pracownicy pionu księgowości i finansów instytucji publicznych,
 • banki,
 • doradca podatkowy i finansowy,
 • urzędy celno – skarbowe,
 • biura podatkowe,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • wojskowe oddziały gospodarcze,

 • organy wymiaru sprawiedliwości,
 • agencje celne, biura maklerskie, stowarzyszenia i fundacje.
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe,
 • przygotowanie do samodzielnego planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • handel.

„Elektryk” dysponuje nowoczesnymi pracowniami techniki biurowej oraz laboratorium ekonomiczno – rachunkowym, nowoczesnym oprogramowaniem niezbędnym do uzyskania wiedzy z zakresu funkcjonowania firm, prowadzenia księgowości, wykonywania analiz, rozliczeń i nadzorowania systemów kadrowo-płacowych.