Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest ciekawym i nowoczesnym kierunkiem dającym duże możliwości dalszego rozwoju. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, poligrafii cyfrowej, fotografii, multimediów oraz informatyki. Zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

W naszym Technikum uczniowie z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczą się na profesjonalnym oprogramowaniu firmy Adobe w tym:

  • Photoshop
  • Illustrator
  • InDesign
  • Dreamweaver
  • After Effects

oraz

COREL Draw GraphicSuite

  • CorelDRAW
  • Corel PHOTO-PAINT
  • Corel Font Manager
  • PowerTRACE
  • CAPTURE

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest poszukiwanym specjalistą w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych.