Życie bez energii elektrycznej w obecnych czasach jest trudne do wyobrażenia. Technik elektryk to ceniony profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn
i urządzeń elektrycznych, a osobom  korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne.

„Elektryk” od 50 lat kształci zawodowo. Wybierając ten kierunek, spotkasz się z profesjonalnym przygotowaniem do egzaminu zawodowego oraz zyskasz niezbędne dodatkowe uprawnienia do pracy w sieciach elektroenergetycznych – SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich).

Jako absolwent będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
  • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
  • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej;
  • wykonywanie instalacji elektrycznych maszyn, urządzeń, obiektów.